students

The Cathedral School Board

Costas Eliades, Chairperson

Barbara Aurecchione, Member

Amalia Bournias, Member

Maria Drakos, Member

Frederica Sagiani-Panagiotakis, Member

Nick Tsoukaris, Member

Ted Kakoyannis, Member

Sotirios Plakoudas, Member

His Grace, Bishop Apostolos of Medeia, Ex-Officio, Non-Voting

Rev. Father Nikolas Karloutsos, Ex-Officio, Non-Voting

Dean, Archdiocesan Cathedral of the Holy Trinity


Stella Pantelidis, Ex-Officio, Non-Voting

President, Archdiocesan Cathedral of the Holy Trinity Parish Council


Meropi Kyriacou, Ex-Officio, Non-Voting

Principal, The Cathedral School